Zhu, Zhangsheng, Junsheng Fang, and Rui Shi. “On a Class of Operators in the Hyperfinite $\mathrm{II}_1$ Factor”. MATHEMATICA SCANDINAVICA 120, no. 2 (May 27, 2017): 249–271. Accessed January 22, 2022. https://www.mscand.dk/article/view/25625.