Zhu, Zhangsheng, Junsheng Fang, and Rui Shi. 2017. “On a Class of Operators in the Hyperfinite $\mathrm{II}_1$ Factor”. MATHEMATICA SCANDINAVICA 120 (2):249-71. https://doi.org/10.7146/math.scand.a-25625.