Jensen, Bjørn, Kim Knudsen, and Hjørdis Schlüter. 2023. “Conductivity Reconstruction from Power Density Data in Limited View”. MATHEMATICA SCANDINAVICA 129 (1). https://doi.org/10.7146/math.scand.a-135820.